Noord-Zuid samenwerking

Noord-Zuid samenwerking

Boerenbestaan

De Berberse boeren uit de arganregio, de Souss vallei, leven een geïsoleerd bestaan in hun dorpen omringt door bergen. Het dagdagelijks ritme dat zij aanhouden is een ritme dat door elke boer in de wereld herkend wordt. Het vroege opstaan, de dieren uitlaten, op het land werken en leven van de opbrengsten van dit boerenbestaan.

Helaas is dit niet altijd mogelijk voor de boeren uit het zuiden van Marokko. Hun oogst, die moet zorgen voor voeding voor zowel het boerengezin als hun vee, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er zijn dan ook jaren waarin, door tekort aan regen, de oogst zeer mager uitvalt. In dat geval gaat de boer een tijdje in de stad werken om wat geld te verdienen en terug een eindje verder te kunnen.

De rol van de Berbervrouw

De mensen uit de Souss vallei zijn overlevers en doen wat ze kunnen om vooruit te komen in de wereld. Daarbij dragen de vrouwen ruim hun steentje bij. Zij zijn namelijk diegenen die zich bezighouden met het persen van de arganolie. Zij oogsten en drogen de argan noten, kloppen elke noot open om het zaadje eruit te halen, roosteren deze, malen ze en persen uiteindelijk de olie handmatig uit de zaden. Dit is een zeer tijdrovende bezigheid, maar door deze zaden en/of de olie te verkopen slagen, ook zij, er in om een inkomen binnen te krijgen en zo hun eigen positie en dat van hun gezin financieel te stabiliseren.

Contact en samenwerking met de dorpsvrouwen

Mijn ouders zijn zelf afkomstig uit de Souss vallei, waardoor ik direct contact heb met de vrouwen uit hun dorp. Ik heb deze gecontacteerd om met hen te overleggen of wij elkaar konden helpen. Zij zagen dit meteen zitten! Er werd één vrouw aangesteld die de hoeveelheid arganzaden zou verzamelen. Zij zou deze, tezamen met een tweetal vrouwen, ontdoen van mogelijke steentjes en stof, inpakken en naar mijn transportpersoon sturen. Zij waren zeer blij met de extra inkomsten die ze hiermee verdienden en waren vragende partij voor een verdere samenwerking.

Toekomstdromen

Omdat ik, door mijn achtergrond en door hun aanstekelijke positiviteit en gevoel voor humor, een verbondenheid voel met deze vrouwen wil ik hen graag helpen hun positie in de maatschappij te versterken. Mijn toekomstdroom is om door middel van mijn onderneming deze vrouwen een stabiel inkomen te verschaffen. Dit kan ik doen door in de eerste plaats regelmatig arganzaden bij hen aan te kopen. Op de tweede plaats hen af en toe te bezoeken en na te gaan hoe we nog nauwer kunnen samenwerken en wat zij nog meer nodig hebben (materiaal, educatie, ideeën) om hun positie nog verder te verbeteren en te verankeren.